หัวข้อกระทู้ : พระชินราช กรุสามพัน อุตรดิตถ์ เนื้อชินเขียว
ผู้ตั้งกระทู้ : manaspตั้งกระทู้เมื่อ : 16 ต.ค. 58 - 13:52:50
รายละเอียด


***พระพุทธชินราช กรุบึงสามพัน เนื้อชินเขียว ปาน /ไข/ไข่แมงดา (ปานดำขึ้นทั่วองค์หน้า/หลัง ชัดเจนจะมีลักษณะเป็นปื้นๆสีน้ำตาล, สีเทาหรือสีดำ ซึ่งบางจุดเกิดขึ้นได้ทำให้เห็นเนื้อพระที่มีลักษณะสีออกเขียวอ่อนๆปนสีน้ำตาลเทา (ในการพิจารณาพระชินเขียวถ้าส่องดูแล้วมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ชนิด(ปานดำ/ไข/ไข่แมงดา) ถือว่าสุดยอดดูง่ายครับ แต่โดยปกติถ้ามีแค่เพียง 1 องค์ประกอบดังกล่าวก็ถือว่าใช้ได้เป็นพระชินเขียวแท้เหมือนกัน) แต่องค์นี้สุดยอดครบ 3 องค์ (ปานดำ/ไข/ไข่แมงดา)
/ไขวัวขึ้นจัดออกติดกันเป็นปื้นขาวอมเหลือง /ไข่แมงดา ที่เห็นชัดเป็นเม็ดเล็กๆๆออกขาวขุ่น (สีคล้ายสีขาวที่แห้งจัด ออกขาวขุ่น) ชัดเจน หลังลายผ้า สวย คมชัดลึก หน้าพระพักต์ พระขนง พระเนตร พระโอษฐ์ พระเศียรทรงสูงแหลมแบบศิลปสุโขทัย มีเม็ดพระศก ติดชัดเจนมาก สังฆาฏิชัดเจนเห็นเป็นเส้นแนวริ้วๆ มี เส้นขอบจีวร ตัดที่พระอุระเป็นแนวอย่างชัดเจนสวยงามมาก พระหนา 4 ม.ม.มีน้ำหนัก พร้อมเลี่ยมเงินเก่าช่างฝีมือโบราญ ยืนยันว่าเป็นเงิน ด้านหลังเห็นขอบแดงๆ แต่เนื้อในสีขาวเป็นเงินครับ พระพุทธชินราช กรุบึงสามพัน มีพระพุทธลักษณะ จะเป็นพระปางมารวิชัย ประทับนั่งบนบัวคว่ำบัวหงายภายในซุ้มเรือนแก้วเป็น เส้นรอบ องค์พระ ลักษณะบัวนั้นโดยทั่วไปเรียกบัวก้างปลา สำหรับเส้นซุ้มเรือนแก้ว นั้นน่าจะถอดเค้ามาจากซุ้มเรือนแก้ว ละม้ายกับ องค์หลวงพ่อพุทธชินราชมาก แต่ก็มีอิทธิพลของศิลปยุคอู่ทองผสมสุโขทัยอยู่ด้วย คือพระกร พระพาหา อ่อนช้อยสวยงามมาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของพระเครื่อง กรุบึงสามพันนี้ ชาวบ้านโดยทั่วไปเชื่อว่า พระบึงสามพันนี้ ก็คือพระพุทธชินราชนั่นเอง โดยผู้สร้างได้ประยุกต์ออกแบบเอาศิลปในยุคสุโขทัย + ยุคอู่ทอง มาผนวกกันเข้าไว้ สำหรับ พระพุทธชินราช กรุบึงสามพัน เนื้อชินเขียว หลังลายผ้า สวยๆ คมชัด หน้าตา เส้นสายต่าง คมชัดลึก องค์นี้ สุดสุดยอดครับ **** ขนาด ฐานกว้าง 4 ซม. สูง 7 ½ ซม. ***

ความคิดเห็นที่ 1
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:53:14


ด้านหลัง
ความคิดเห็นที่ 2
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:53:48


หน้า-อก
ความคิดเห็นที่ 3
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:54:14


อกลงล่าง
ความคิดเห็นที่ 4
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:54:32


ล่าง
ความคิดเห็นที่ 5
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:54:53


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 6
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:55:13


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 7
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:55:36


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 8
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:55:58


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 9
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:56:15


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 10
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:56:37


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 11
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:56:55


ขยาย
ความคิดเห็นที่ 12
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:57:22


ขยายด้านหลัง
ความคิดเห็นที่ 13
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 13:59:35


ขยายด้านหลัง คราบ สีออกเขียว, เหลือง, น้ำตาล,ขาว/ดำ ตามแต่สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ ซึ่งเมื่อนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าจะไม่สามารถล้างออกได้
ความคิดเห็นที่ 14
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:01:02


ขยายด้านหลัง คราบ สีออกเขียว, เหลือง, น้ำตาล,ขาว/ดำ ตามแต่สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ ซึ่งเมื่อนำไปล้างด้วยน้ำเปล่าจะไม่สามารถล้างออกได้ /ไข ออเป็นปื้นๆ /ปานดำอมเทา
ความคิดเห็นที่ 15
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:02:00


ปานดำอมเทา
ความคิดเห็นที่ 16
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:02:56


คารบ/ไข/ปานดำ ครบองค์ 3 ครับ
ความคิดเห็นที่ 17
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:03:54


ไข่แมงดาเกาะเป็นกลุ่มๆๆ
ความคิดเห็นที่ 18
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:04:26


ไข่แมงดา
ความคิดเห็นที่ 19
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:05:10


ด้านใบหน้า ปานดำอมเทา
ความคิดเห็นที่ 20
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:06:46


หน้าอกลำแขน/ปานดำอมเทา/รอบคารบ/ไข ชัดเจน ครับ
ความคิดเห็นที่ 21
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:07:59


ใต้ท้องไข/เม้ดผุด
ความคิดเห็นที่ 22
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:10:14


ฐานระหว่างพระนั่งไข้ว/จะเห็นคราบออกเหลืองนวลแซมน้ำตาลอมเขียวอมเหลือง/ไขแซม กลมกลืนกันดีมากครับ...ธรรมชาติครบองค์ 3 ประการครับ (คราบ/ไข/ปานดำอมเทา)
ความคิดเห็นที่ 23
ผู้แสดงความคิดเห็น :
manasp
แสดงความคิดเห็นเมื่อ: 16 ต.ค. 58 - 14:11:49


เข่าซ้ายองค์พระ / พ.ต.มนัส เพลงสันเทียะ 0895058354 สอบถามข่อมูลได้ครับ....

ท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในกระดานนี้ได้


สมัครสมาชิกใหม่ คลิ๊กที่นี่ได้เลย ! ! ฟรี ! ! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น